Учебни занятия за 2. срок

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Учебни занятия за 2. срок:

Начален етап– 1. смяна ( присъствено)

Прогимназиален етап– 2. смяна

7. клас (присъствено) от 04.02 до 17.02.2021г.

6. и 5. клас (ОЕСР) от 04.02 до 17.02.2021г.

Гимназиален етап

8. клас (присъствено) – 2. смяна от 04.02 до 17.02.2021г.

12. клас (присъствено) – 1. смяна от 04.02 до 17.02.2021г.

9., 10. и 11. клас (ОЕСР) – 1. смяна от 04.02 до 17.02.2021г.