Учебни занятия от 18.02 до 02.03.2021г.

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,


Учебни занятия за 2. срок:

Начален етап– 1. смяна ( присъствено)

Прогимназиален етап– 2. смяна

5. клас (присъствено) от 18.02 до 02.03.2021г.

6. и 7. клас (ОЕСР) от 18.02 до 02.03.2021г.

Гимназиален етап

10. клас (присъствено) – 1. смяна от 18.02 до 02.03.2021г.

11. клас (присъствено) – 1. смяна от 18.02 до 02.03.2021г.

9. и 12.клас (ОЕСР) – 1. смяна от 18.02 до 02.03.2021г.

8.клас  (ОЕСР) – 2. смяна от 18.02 до 02.03.2021г.