ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

 I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Номер

Бал

 

Входящ номер– 32. СУИЧЕ

1

392

 

3305/04.08.2021 г.

2

391,5

3309/04.08.2021 г.

3

390,5

3297 /04.08.2021 г.

4

390

3306 /04.08.2021 г.

5

377,5

3310 /04.08.2021 г.

6

358,5

3298 /04.08.2021 г.

7

349,5

3296 /04.08.2021 г.

8

328

3307/04.08.2021 г.

9

309,5

3302/04.08.2021 г.

10

288

3303/04.08.2021 г.

11

262,5

3294 /04.08.2021 г.

12

224,5

3301/04.08.2021 г.

13

213,5

3295 /04.08.2021 г.

14

202

3292  /04.08.2021 г.

15

177,5

3293 /04.08.2021 г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

 

ПРОФИЛ

1

392

 

3305/04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/РЕ

2

391,5

3309/04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/РЕ

3

390,5

3297 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

4

390

3306 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

5

377,5

3310 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 05.08.2021 г. от 11.00 до 16.00 ч.