СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 11.10. – 15.10.2021г.
ПОНЕДЕЛНИК11.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 5 клас.
  2. Проверка на книгата за подлежащи за 9а и 9б клас.
 
 ВТОРНИК12.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 6 клас. 
  2. Проверка на книгата за подлежащи за 9в, 9г и 9д клас.
 
 
СРЯДА13.10.2021 1. Педагогически съвет от 12.30 ч. онлайн в Teams.
  2. Проверка на книгата за подлежащи за 7 клас.
 
ЧЕТВЪРТЪК14.10.2021 1. Евакуация в ЧК:- за 5,7, 9 и 10 клас първи час от блока тема №1, втори час от блока – учебна евакуация- за начален етап тема №1 и учебна евакуация
ПЕТЪК15.10.2021 1. Краен срок за изпращане на анализите от входните нива на председателите на ЕКК.