22-ри септември – Ден на Независимостта на България

22-ри септември – Ден на Независимостта на България – неучебен ден