26.11.2018г. – неучебен ден

На 25.11.2018г. 32. СУИЧЕ чества своя патронен празник. Във връзка с това 26.11.2018г. е неучебен ден за учениците от 32.СУИЧЕ.