32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ участва в схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ през учебната 2020/2021г.

32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ участва в схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ през учебната 2020/2021г.

График за раздаване на съответните продукти.