Spelling Bee 2020

 

На 26.02.2020г. в Конферентната зала на 32.СУИЧЕ ще се проведе състезание по английски правопис Spelling Bee 2020, училищен кръг, за ученици от 4. до 7. клас. Участниците да бъдат в 09.00 часа за регистрация и получаване на номер. Всички желаещи да проследят състезанието са поканени.