19.10.2021г.

Програма за училища посланици на Европейски парламент

С упоритост, желание и чувство за мисия нашето училище продължи да изпълнява функциите си на посланик на Европейския парламент и през настоящата 2021/2022 година! Новата смяна от младши посланици включва представители на три випуска: Мира, Алина, Василена от 10. А, Калина и Карина от 10. В, Мартина от 10. Д, Аделина от 10. Е, Боян от 11.В, Йоанна Андреева от 12. А, Петя, Божана и Юлиян от 12. Е клас. Старшите посланици на Програмата са все така г-жа Диляна Филипова и г-жа Ирина Андонова.

Открихме поредицата от инициативи с два семинара на 17.10. и 19.10., в които, обединени в екипи, посланиците представиха на свои съученици четири инструмента на ЕС, работещи за младите европейски граждани: самата Програма за училища посланици на ЕП, Младежката награда „Карл Велики“, Срещите на европейските младежи (EYE), Европейският младежки портал.