УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 22.11.2021Г./ ПОНЕДЕЛНИК/ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИСЪСТВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС,

ПОРАДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР НА 21.11.2021г. ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.