25.11.2021г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От името на Обществения съвет на 32.СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ сърдечно Ви поздравяваме по случай патронния празник на училището. Желаем Ви сили и мъдрост, за да продължите традициите и да отговорите на съвременните предизвикателства в образователния процес в страната.

Още дълго да раздавате знания и опит на своите възпитаници!

Бъдете творци и съзидатели!

Бъдете здрави и вярвайте, че трудът Ви винаги ще бъде ценен!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, 32.СУИЧЕ