СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  29.11. –  03.12.2021г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 29.11.20211. Проверка адаптацията на учениците от 1 клас.
 2. Тестване на учениците от 1 до 4 клас.
 
  ВТОРНИК 30.11.20211. Проверка адаптацията на учениците от 1 клас.
СРЯДА 01.12.20211. Проверка адаптацията на учениците от 1 клас.
ЧЕТВЪРТЪК 02.12.20211. В ЧК – тема №2 за защита на населението по график. 2. Тестване на учениците от 1 до 4 клас. 3. Проверка  адаптацията на учениците от 1 клас
ПЕТЪК 03.12.20211. Проверка адаптацията на учениците от 1 клас. 2. Краен срок за подаване на заявления за часовете, взети през месец ноември в ОРЕС.
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ
 На 08.12.2021 г. педагогически съвет в Teams от 12.30 часа с дневен ред: държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.