ПРОЕКТ № 2019-1-TR01-KA229-074488_2 “CLEAN AND GREEN IS OUR PERFECT DREAM” – 31.10.2021 Г. – 06.11.2021 Г.

В периода 31.10.2021 г. – 06.11.2021 г. учители и ученици от 32.СУИЧЕ взеха участие в краткосрочен обмен. Състоя се в гр. Анкара, Турция, по проект № 2019-1-TR01-KA229-074488_2 “Clean and Green is Our Perfect Dream”, финансиран по програма „Еразъм +“, КД2.