3.12.2021г.

На основание заповед РД09 – 4814 / 03.12.2021г. на министъра на образованието и науката се  възстановява присъственото обучение от 6.12.2021 при утвърдения дневен режим.

Начало на  първа смяна – 7.30, a на втора смяна 13.30 часа. Тестването на учениците ще се извършва в началото на първия учебен час.