Колеги, 

На 08.12.2021г. (сряда) ще се проведе педагогически съвет в МТaems.

За учители втора смяна от 10ч.  За учители първа смяна от 14.30ч.