Колеги, моля да работите в OBS при задължително включени камера и микрофон, ако имате ученици в ОРЕС и ако имате отсъстващи такива.