На 11.12.2021 год. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика от 9.00 часа. Учениците трябва да заемат местата си в съответните стаи в 8.30 часа. Квесторите трябва да дойдат в 8.15 часа.