График на дежурните учители гимназиален етап от 04.01.2022г. до 28.01.2022г.

04.01.2022г.вторникЕва Радева
Диляна Филипова
05.01.2022г.срядаИрина Андонова
Чавдар Динев
06.01.2022г.четвъртъкАсен Денчев
Венета Велкова
07.01.2022г.петъкПавлинка Банчева
Вася Георгиева
10.01.2022г.понеделникДесислава Танева
Мария Николова
11.01.2022г.вторникМихаела Алексиева
Румяна Данева
12.01.2022г.срядаВесела Радкова
Даниела Атанасова
13.01.2022г.четвъртъкИвайло Найденов
Елена Вретенарова
14.01.2022г.петъкСтоян Шиваров
Михаил Иванов
17.01.2022г.понеделникПетър Михайлов
Василка Дамянова
18.01.2022г.вторникАнтония Кръстева
Виктория Костова
19.01.2022г.срядаДонка Гуцова
Десислава Петрова
20.01.2022г.четвъртъкИлвие Конедарева
Ралица Карлова
21.01.2022г.петъкЛюбина Иванова
Ренета Великова
24.01.2022г.понеделникМомчил Кузманов
Чавдар Динев
25.01.2022г.вторникЕмилия Богева
Йордан Йорданов
26.01.2022г.срядаВаля Кусева
Борислава Русинова
27.01.2022г.четвъртъкМихаела Алексиева
Вася Георгиева
28.01.2022г.петъкГеорги Димитров
Александър Митев