6.01.2022г.

Общинският кръг на Националната олимпиадата по английски език и по руски език ще се проведе на 8 януари 2022 г., събота, от 09.00 часа.

Участниците следва да се явят в 08:40 часа, в 32. СУИЧЕ, при спазване на всички противоепидемични  мерки. Времето за работа на учениците от всички групи, участващи в Националната олимпиада по английски език – общински кръг е 4 /четири/ астрономически часа. Времетраенето на Националната олимпиада по руски език – общински кръг за учениците от I (5. клас) до III (7. клас) група е 2 /два/ астрономически часа, а за учениците от IV (8. клас) до VIII (12. клас) група – 3 /три/ астрономически часа.