СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  10.01. –  14.01.2022г. 
ПОНЕДЕЛНИК 10.01.20221. Тестване на ученици и учители.
  ВТОРНИК 11.01.20221. Тренинг 9.г клас, 5 – 6 час /16.30 – 18.00 часа/ в стая 402.
СРЯДА 12.01.20221. Педагогически съвет в Teams: – за втора смяна от 11.30 часа – за първа смяна от 14.00 часа Дневен ред: Приключване на първи учебен срокИзготвяне на правила за ученици, които са в ОРЕС и идват в училище за олимпиади и състезания. Изготвяне на правила за полагане на изпити на деца, които не са подали декларация за съгласие за тестване.
ЧЕТВЪРТЪК 13.01.20221. Тренинг 9.д клас, 5 – 6 час /16.30 – 18.00 часа/ в стая 402.
ПЕТЪК 14.01.2022