Колеги, атестационните карти са готови и може да ги разпишете в кабинета на техническия секретар Ива Асенова от 14.01.2022г. до 18.01.2022г. Според чл.87 ал.1 на Наредба 15 в случай, че атестирания педагогически специалист не е съгласен с крайната оценка , може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката. След подписването атестационните карти се архивират към делото на всеки педагогически специалист.