СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.01. –  21.01.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 17.01.20221. Тестване на ученици и учители.
  
 
  ВТОРНИК 18.01.2022
  
 
 
СРЯДА 19.01.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 20.01.2022
ПЕТЪК 21.01.2022
  22.01.2022 г.
 Олимпиада по химия, начало 9.00 часа.
 Състезание „Знам и мога“, начало 9.00 часа.