18.01.2022г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

От 19.01.2022г. учениците от прогимназиален( 5.- 7. клас) и гимназиален (8.-12. клас) етап преминават в ОРЕС. За начален етап обучението продължава присъствено!

Преминаването в ОРЕС се налага поради големия брой болни учители и ученици. 

Заместванията на боледуващите учители невинаги ще е възможно с учител по съответния предмет!

Благодарим за разбирането!

Бъдете здрави!