Започва записването за международното състезание по английски език между учениците от училищата членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistic 2022.  

За 2022 г. датата за провеждане на вътрешноучилищния кръг е19 февруари 2022 г. 

 • Състезанието е предназначено за всички ученици на възраст между 8 и 17 години, които изучават английски език в учебно заведение, член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.  
 • Можете да намерите информация (регламент) за състезанието на сайта на Асоциацията:  https://www.cambridgeschools.bg
   
 • За състезанието, което се провежда през 2022 г., са определени нивата както следва: 
  За кръг 1 (вътрешноучилищен) са определени следните нива: Pre-A1, А1, А1 Senior, А2, В1, В2 (Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители по английски език, според  възраст и текущо ниво спрямо регламента на състезанието). Тестът на вътрешноучилищния кръг 1 включва 40 въпроса с множествен избор, за които учениците имат 45 минути (ниво PRE A1 ) и 60 минути (всички останали нива). 
 • Записване за състезанието  – три имена на участника на латински, ниво на което се явява, рожденна дата и клас до 06.02.2022 г. при учителите по английски език. Моля, запознайте се с Регламента на състезанието! 

  Важно! Таксата за участие във вътрешноучилищния кръг на състезанието е 16 лв и се предава най-късно до 09.02.2022г. 
 • Декларация за информираност и съгласие  до 06.02.2022 г.