На 28.01.2022г. от 13.00 часа ще се проведе педагогически съвет в Teems за учителите, преподаващи V – XII клас за отчитане на резултатите от първия учебен срок.