31.01.2022г.

Олимпиада по руски език – областен кръг, 5.02.2022 г. 

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 5 февруари 2022 г. /събота/ от 09.00 часа.  

  • Класираните за областния кръг ученици за тестване, следва да се явят на 5 февруари 2022 г. в  08.15 ч. в 35. СЕУ „Добри Войников“.  
  • Класираните за областния кръг ученици със „зелен сертификат“, следва да се явят на 5 февруари 2022 г. в  08.30 ч. в 35. СЕУ „Добри Войников“. 
  •  

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/. 

Време за работа на групи: I, II, ІІІ – 2 астрономически часа, а на групи: ІV, V, VІ ,VІІ и VІІІ – 3 часа.