Колеги, това е учебната програмата за II-рия срок, моля да я разгледате като имате предвид, че 0-те часове в първа смяна са 8 час в същата смяна. Прегледайте вашите си часовете по норматив и програмата на класовете си. Започваме II-ри срок с вариант 2.