04.02.2022г.

Организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022г.

Заповед 1074/04.02.2022г. на директора на 32.СУИЧЕ във връзка със заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022г. информация тук