Колеги, моля в срок до 9.02.2022г. всички да попълнят задължително и трите декларации за участие в:

Декларациите могат да се попълнят и оставят в канцеларията на училището или да се изпратят подписани на e-mail: kl_ohridski32@school32.com .