09.02.2022г.

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 19.02.2022 г. /събота/ от 09.00 часа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа. 

  • Учениците, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в  08.00 ч. 
  • Учениците със „зелен сертификат“, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в  08.15 ч. 
  • Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят в съответното училище, при спазване на противоепидемичните  мерки, с документ за самоличност. 

 Разпределението на учениците по училища е, както следва: 

  1. Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас, с изключение на класираните ученици от VIII клас от Първа АЕГ и Втора АЕГ, следва да се явят на 19.02. 2022 г. в 32. СУИЧЕ, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63. 
  2. Класираните за областния кръг ученици от IХ клас следва да се явят на 19.02.2022 г в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48. 
  3. Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 19.02.2022 г във  Втора АЕГ, район Триадица, ул. „Траянова врата“ № 26. 
  4. Класираните за областния кръг ученици от ХI и  ХIІ клас следва да се явят на 19.02.2022 г. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ № 60.