09.02.2022г.

Състезание по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) 2022

Международното състезание по английски език между учениците от училищата членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistic 2022 – вътрешноучилищен кръг ще се проведе на 19 февруари 2022 г. от 14.30 часа в 32. СУИЧЕ. 

Тестът на вътрешноучилищния кръг 1 включва 40 въпроса с множествен избор, за които учениците имат 45 минути (ниво PRE A1 ) и 60 минути (всички останали нива). 

Учениците следва да се явят в 32.СУИЧЕ до 15 минути преди започване на състезанието, при спазване на противоепидемичните  мерки, с документ за самоличност  и черен химикал.