На 17.02.2022г./24.02.2022г. (съобразно седмичното разписание) в ЧК – тема № 4 от , съгласно „График за провеждане на занятията по Защита на населението“.