„Всички ученици, които имат право и желаят да получават стипендии втория срок, трябва да свалят съответното заявление от сайта на училището https://school32.com/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8/ да го попълнят и прикрепят към него копие на документ от банката за личната си сметка.Класните ръководители подписват заявленията и ги подават в счетоводството за всичките ученици от класа едновременно до 18.02.2022г. вкл.“