17.02.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                   
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

15.02.2022, at Italian high school, the first meeting in presence took place with the partners of the Erasmus+ project „Beautiful as different“. The Italian school as the coordinator of the project was the first to host a mobility.

  • Students and accompanying teachers from Spain, Bulgaria and Latvia, who arrived the previous day for the first mobility in Salerno were welcomed to Italy, numerous and attractive activities will follow In the production of videos and presentations in English language.

Day of the #Erasmusplus #Beautifulasdifferent project at the #liceodaprocida 🇧🇬🇱🇻🇪🇸🇮🇹

Morning of socialization and work for the students of the #erasmusplus #Beautifulasdifferent project who produced 4 beautiful videos on the first topic of mobility aimed at comparing immigration and problems connected to it be.

На 15.02.2022 г. в Италианската гимназия се състоя присъствено първата среща с партньорите на проекта Еразъм+ „Красиви като различни“. Италианското училище като координатор на проекта беше първият домакин на мобилност.

Ученици и придружаващи учители от Испания, България и Латвия, които пристигнаха предишния ден за първата мобилност в Салерно, бяха посрещнати с добре дошли в Италия. Ще последват множество и атрактивни дейности в производството на видеоклипове и презентации на английски език.

Ден първи на проекта #Erasmusplus #Beautifulasdifferent в #liceodaprocida

 Утро на социализация и работа за учениците от проект #erasmusplus #Beautifulasdifferent, които създадоха 4 красиви видеоклипа на първата тема за мобилността, насочени към сравняване на имиграцията и свързаните с нея проблеми.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.