Седмичен план за периода 21.02.2022 – 25.02.2022 г

21.02.2022 г.  / понеделник /

1. Тестване на учениците с неинвазивни антигенни тестове.

 2. Приравнителен изпит по АЕ-ИУЧ за IX клас.

22.02.2022 г.  / вторник /

Проверка на внесени класни и контролни работи в електронния дневник.

23.02.2022 г.  / сряда /

1. Приравнителен изпит по информационни технологии – ООП за 8. – 9. клас.

2. Провеждане на състезание по АЕ Spelling Bee 2022 в Конферентната зала:

  I група – начало 9.00 часа;  II група – начало 11.00 часа.  За повече информация –   учителите по английски език IV – VII клас.

24.02.2022 г.  / четвъртък /

1. Провеждане на състезание по АЕ Spelling Bee 2022 в Конферентната зала:

 III група – начало 11.00 часа.

2.  II час на класа с класните ръководители на IX – X клас в стая 606 от 13.30 часа.

25.02.2022 г.   / петък /

1. Приравнителен изпит по география и икономика – ООП за  IX клас.