21.02.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education
Project nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345
Computational Thinking for education on line

21.02.2022  – първа онлайн среща по проекта – представяне на проекта, цели, партньори, продукти, отговорности на всяка институция.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.