21.02.2022г.

Програма за училища посланици на Европейски парламент

В средата на февруари младшите посланици организираха онлайн представяне на две от ключовите награди на ЕП – Награда LUX за кино и Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, както и запознаха училищната общност с титула на 2022 година – Година на Европейските младежи. Освен за настоящите номинирани филми („Бягство“, „Великата свобода“ и „Quo Vadis, Аида?“) посланиците избраха да поговорят и за някои предходни заглавия, които са ги впечатлили с дълбочината на представените граждански проблеми и кинематографичните решения.

Във връзка с Награда на името на Андрей Сахаров посланиците ни отново имаха време да се запознаят с различни лауреати и подбраха няколко фигури, върху които най-вече привлякоха вниманието ни. Дискусията се ориентира по посока на качествата на личността, която избира пътя на самотата, неодобрението, разрива с обществото, за да утвърди общочовешки ценности.

Третият акцент в дейностите ни през февруари беше представянето на различни актуални инициативи на ЕС, посветени на младите европейци. Посланиците повдигнаха важни въпроси относно бъдещето на най-младите граждани на ЕС, възможностите за пътуване и образование, изискванията за конкурентоспособност на работния пазар, значимостта на културното и езиковото многообразие и толерантността.