СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  07.03. –  11.03.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 07.03.20221.Приравнителен изпит по ИЕ от 11.00 часа в стая 1.
 2. Среща на ПУО начален етап и запознаване с LEGO – роботи в 12.00 и 13.00 часа в роборабо- тилница.
 
  ВТОРНИК 08.03.2022
  
 
 
СРЯДА 09.03.20221. Приравнителен изпит по музика от 11.00 часа в стая 1.
 2. Приравнителен  изпит по математика от 11.00 часа в стая 1.
 
ЧЕТВЪРТЪК 10.03.20221. Педагогически съвет от 12.45 до 13.30 часа в Teams с дневен ред: – план-прием 1 клас – учебни планове за учебната 2022/2023 г. – наказания – разни
ПЕТЪК 11.03.20221. Приравнителен изпит по физика от 11.00 часа в стая 1.