09.03.2022г.

Уважаеми родители,

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч.

Училища-домакини са: 125 СУ,107 ОУ, 19 СУ, 96 СУ, НПМГ.

В срок до 14.03.2022 г. родителите, на учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) на електронната поща на училището : kl_ohridski32@school32.com

След този срок заявки за участие няма да се приемат.

В срок до 22.03.2022 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците в училищата-домакини.

1. Заявление за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

2. Декларация за информираност и съгласие.