СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  14.03. –  18.03.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 14.03.2022
  
 
  ВТОРНИК 15.03.20221. Среща в конферентната зала за начален етап: – от 12.30  до 13.00 часа за колегите от втора смяна – от 13.00 до 13.30 часа за колегите от първа смяна
  
 
 
СРЯДА 16.03.20221. Среща в конферентната зала с учителите, преподаващи в прогимназия от 12.30 до 13.15ч.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 17.03.20221. Състезание „Кунгуру“ от 12.00 до 13.30 часа в 32.СУИЧЕ. Единадесети и дванадесети клас няма да провеждат ЧК. Класните ръководители на 11 и 12 клас участват като квестори в състе- занието.
ПЕТЪК 18.03.2022
 Предстоящи събития: родителски срещи