14.03.2022г. Еразъм +,  Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

Проектът STEAMER е на път да приключи. Проектът се оказа впечатляващ с брой интелектуални резултати и много основни елементи на ескейп стаи. 32.СУИЧЕ кани учители от средни училища, специалисти по образование, ръководители на асоциации и фондации за STEAM, специалисти, учени, журналисти и блогъри на публичното събитието, което ще се проведе на 23.03.2022 г. в Конферентната зала на училището.