Колеги, поради провеждане на математическо състезание „Кенгуру“ на 17.03.2022г. от 12.00 часа до 13.30 часа, 12-те класове ще учат в следните кабинети:

12а – 200 кабинет

12б – 201 кабинет

12в -202 кабинет

12г – 203 кабинет

12д – 204 кабинет

12е -205 кабинет.

11-те и 12-те класове няма да имат ЧК и моля учениците да бъдат освободени 11.45 часа.

Колегите, които са квестори на състезанието в 11.45 часа трябва да бъдат на инструктаж в стая 213/начален етап/.

Учениците от 10-те класове в този ден ще учат както следва:

10а – 601 кабинет

10б – 602 кабинет

10в – 603 кабинет

10г – 604 кабинет

10д – 605 кабинет

10е – 100 кабинет.