18.03.2022г.

Национален кръг на състезание по английски език KGL на сдружение

Асоциация на Кеймбридж училищата в България, 19.03.2022 г

Участниците в състезанието по английски език KGL- национален кръг се събират на 19.03.2022 г. пред  стадион „Васил Левски“,най-късно в 6.45 часа. Тръгване в 7:00 часа.

Състезанието за учениците от нива PRE A1, A1, и част от учениците от A2 ще се състои във Второ ОУ „Гоце Делчев“, а състезанието за учениците от нива A1 Senior, B1, B2 и част от учениците от A2 както и събранието на директорите от училищата, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата ще се проведат в ПМГ „Яне Сандански“ , гр. Гоце Делчев.

Поради извънредната ситуация в която се намираме, моля обърнете внимание на долупосочените правила за провеждане на състезанието.

Правила за провеждане на състезанието

1.      Учениците трябва да бъдат във Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“ 13 и в ПМГ „Яне Сандански“, ул. „Скопие“ №4, в 10.30 ч. на 19.03.2022 г.

Начало на състезанието 11.00 ч.

2.      Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски или медицински шлемове) в общите помещения на сградите (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети) от ученици, квестори и учители.

3.      Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.

4.      Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

5.      Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

6.      След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището и ако трябва да изчакат преподавателите си, да го направят в училищния двор.

7.      Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

8.      Продължителност на състезанието по нива:

PRE A1             – 1 час                                  A2          –  1 час 20 мин.

A1                     –  1 час 15 мин.                  В1          –  1 час 20 мин.

A1 Senior        –  1 час 15 мин.                  В2          –  1 час 20 мин