20.05.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

Project nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345

Computational Thinking for education on line

Разработваме нашия Наръчник: Модел на компютърно мислене, който ще подкрепи учителите при прилагането на стратегии за изчислително мислене в техните онлайн курсове.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.