ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ , 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно”

Ученици от петите класове, със съдействието на г-жа Мария Георгиева, работещи по проект ЕРАЗЪМ+ , 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно” отбелязаха Световния ден на водата, с цел да се привлече внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му.