22.03.2022г. Пролетно математическо състезание

Уважаеми родители,

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас ще се проведе на 26.03.2022г. от 9.00 ч. в 19 СУ, район ,,Красно село“, ул. ,,Яков Крайков“ №16.

Ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч. в определеното училище домакин.

Ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч. в определеното училище домакин.

Провеждането на състезанието ще се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност.