25.03.2022г. ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ “STEAMER” № 2019-1-BE01-KA201-05052 

32.СУИЧЕ организира публично събитие за проекта STEAMER на 23.03.2022 г. в конферентната зала на училището. Общият брой на участниците беше 60. Събитието започна в 10:30 часа и завърши в 15:00 часа. Започна с приветстване на участниците и тяхната регистрация. След това беше въведението в проекта – основни цели, целеви групи и дейности. След кратка кафе пауза представихме накратко резултатите от проекта. Малко след това бяха представени подробно всички интелектуални продукти, изработени по проекта – Педагогическо ръководство, Ръководство за създаване на ескейп стаи, Модул за електронно обучение, Пакети със сценарии и уроци, Генератор на ескейп стаи и Добри практики. Използвахме ресурсите, публикувани в сайта на проекта и в сайта на училището, като някои от тях бяха разпечатани и раздадени на участниците. След обедната почивка учителите, които тестваха продуктите със своите ученици, представиха резултатите и обратната връзка, която са получили по време на тестването. Последната част беше оставена за обратна връзка и дискусия. Информацията за събитието обявихме на сайта на училището и фейсбук страницата на училището.