30.03.2022г.

  Е Р А З Ъ М +                    
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
 Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

„BEAUTIFUL AS DIFFERENT:

different points of view to let cultural diversity emerge as a

source of beauty”
Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

Busy morning for the #Erasmus mobility students within the project #beautifulasdifferent.
Screening of the documentary made by a group of Spanish students, entitled „Diversity of
languages at our school“ and by a group of Latvian students, entitled – „Language is hard“
Following an interesting debate between all the participants.
And now it’s time for food, transversal culture that unites people.
Students from each partner of the #beautifulasdifferent project exhibit in their native language
and English the preparation of a dish typical of their own tradition.
Art Workshop in the laboratory in #Pedreguer about peace, against any kind of violence
Very beautiful final artistic products made by all the students participating in the mobility within
the project #erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent

Натоварена сутрин за учениците по мобилност #Erasmus в рамките на проекта beautifulasdifferent.

Прожекция на документалния филм, направен от група испански ученици, озаглавен
„Разнообразието от езици в нашето училище“ и от група латвийски ученици, озаглавен
„Езикът е труден“.
Последва интересен дебат между всички участници.
И сега е време за храна, културата, която обединява хората.
Ученици от всеки партньор на проекта #beautifulasdifferent представят на родния си език и
английски приготвянето на ястие, характерно за собствената им традиция.
Арт работилница в лабораторията в #Pedreguer за мира, срещу всякакъв вид насилие
Много красиви финални художествени продукти, направени от всички ученици, участващи
в мобилността в рамките на проекта #erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent.