Колеги, на 31.03.2022 год. ще се проведе педагогически съвет от 12.30 до 13.30 часа в Конферентната зала на училището. 

Дневният ред включва: 

1. Доклади на класните ръководители за налагане на санкция на ученици.

2. Административни въпроси.

 Първа смяна – без час на класа.