31.03.2022г.

                                                        Е Р А З Ъ М +                    
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
                Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

„BEAUTIFUL AS DIFFERENT:

different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”                Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

Morning of activities and fun for the #Erasmus students in mobility within the project

#beautifulasdifferent.

Screening of the documentary made by a group of Bulgarian students , entitled "Lipsvash mi" –

"Miss you".

Following, before visiting a factory for the artisan production of artistic ceramics, an interesting

debate between all participants.

Orba Pottery: visit to an artistic pottery craft factory in Orba for students and teachers of the

program #erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent

Paella & Folk music concert in honor of the students in mobility within the project

#erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent

Valencian Folk Dance for all participants in the #Erasmus project #beautifulasdifferent

The music and dances of the folk tradition are always captivating.

Сутрин от дейности и забавления за #Еразъм ученици в мобилност в рамките на проекта

#beautifulasdifferent.

Прожекция на документалния филм, направен от група български ученици, озаглавен

"Липсваш ми".

Преди посещението на фабрика за занаятчийско производство на художествена керамика,

интересен дебат между всички участници бе проведен.

Orba Pottery: посещение на фабрика за художествени грънчарски занаяти в Орба за

учници и преподаватели по програмата #erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent

Паеля и концерт народна музика в чест на учениците в мобилност в рамките на проекта

#erasmusplus #KA2 #beautifulasdifferent.

Валенсийски народни танци за всички участници в проекта #Erasmus #beautifulasdifferent

Музиката и танците на народната традиция винаги са завладяващи.